کاملترین فایل بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382"

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382" می باشد.
کلمات کلیدی:بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382, بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382,مقاله بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382,تحقیق بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش


روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه­ای و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "ملزومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازه­گیری آنها پرسشنامه و چک­لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع­آوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.

یافته­ها: یافته­های پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافته­ها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافته­های مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسه­ای ارائه گردید.

بحث و نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش و فراوانی آیتم­های اندازه­گیری شده می­توان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقش­ها و مسؤولیت­ها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا می­توان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل می­گردد. در پایان بر اساس یافته­های پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.

منابع:

Adams Jacob E. and Michae Kirst W. New Demands and Concepts for Educational Accountability: Striving for Results in An Era of Accountability. 2001.

Alcazar Lorena and Raْl Andrade. Induced Demand and Absenteeism In Peruvian Hospitals. In R. Di Tella and W. D. Savedoff eds. Diagnosis Corruption: Fraud in Latin America’s Public Hospitals. Washington DC: Inter-American Development Bank pp. 123-163. 2001.

Ammous David.N. Accountability For Performance. Georgia University. 2001.

Ananda.S & Rabinowitz. Building a Workable Acountability System. WESTED. 2002.

Armstrong Jane. Engaging Policymakers In Accountability Standards. CRESST Conference. 2000.

Armstrong Jane. What Is an Accountability Model? Education Commission of the State. Through www.ecs.org. 2002.

Artley w. Establishing Accountability For Performance. DOE. Through www.orau.Gov/pbm. 2001. Alberta Health and Wellness. Who Is Accountable In Health? Through www.health.gov.ab.ca .1999.

Auditor General of British Columbia. Enhancing Accountability for Performance: A Framework and AN Implementation Plans –Second Joint Report. Canadian Cataloguing. 1995.

Aucoin Peter and Ralph Heintzman. The dialectics of accountability for performance in public management reform. International Review of Administrative Sciences 2000. .66(1): 45-55.

Auditor General of British Columbia. Enhancing Accountability for Performance: A Framework and AN Implementation Plans –Second Joint Report. Canadian Cataloguing. 1996.

Baker Eva and Linn Robert. Validity Issues for Accountability Systems. Paper presented at American Educational Research Association. 2002.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت مسکن و اقلیم:پاورپوینت مســــکن و اقلیــــم,پاورپوینت ,مســــکن و اقلیــــم, مســــکن , اقلیــــم

مقدمه ­ای بر داده ­کاوی:داده ­کاوی,داده,پایگاه داده,کشف دانش,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله ,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله , دانلودجزوه

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان:پرخاشگری والدین ,افسردگی كودكان,پرخاشگری,والدین,افسردگی,کودکان,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمایه:پاورپوینت شیوه های تامین مالی,دانلود پاورپوینت فرایند سرمایه,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت فرایند سرمایه,پاورپوینت,شیوه های تامین مالی,تغییرات و فرایند سرمایه

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران:رضایت زناشویی ,هوش همسران,هوش

تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان:دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه مدیریت,تحقیق,پروژه,پژوهش,مقاله,نیروهای رقابتی پورتر,مزیت رقابتی,بیمه گر,خود بیمه گری,چانه زنی

پاورپوینت معرفی شغل مربی ورزشی:پاورپوینت در مورد شغل مربی ورزشی,پاورپوینت در رابطه با شغل مربی ورزشی,پاورپوینت با عنوان شغل مربی ورزشی,پاورپوینت با موضوع شغل مربی ورزشی,معرفی شغل مربی ورزشی,وظایف مربی ورزشی,مهارت و دانش مورد نیاز مربی ورزشی,فرصت شغلی و بازار کار مربی ورزشی,درآمد مربی ورزشی,شخصیت های مناسب مربی ورزشی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانل

پاورپوینت بیمارستان آنادولو در ترکیه:پاورپوینت آشنایی با بیمارستان آنادولو در ترکیه,پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان آنادولو در ترکیه,بیمارستان ,پاورپوینت بیمارستان آنادولو,Anadolu Healthcare Village,بیمارستان آنادولو,پاورپوینت بررسی بیمارستان آنادولو ترکیه ,نمونه بیمارستان خارجی

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون هارد دیسک چگونه کار میکند:Fixed Disks,ذخیرۀ اطلاعات,ظرفیت هارد,فلاپی,قیمت هارد,میدان مغناطیسی,نوار کاست,نوار کاست در برابر هارد دیسک,نوار مغناطیسی,هارد دیسک,هارددیسک,ویژگی های فنی هارد دیسک

پاورپوینت معماری ایرانی:دانلود پاورپوینت معماری ایرانی,معماری ایرانی,آشنایی با معماری ایرانی,بناهای تاریخی ایران بر اساس سبك معماری,معماری پارتی,شیوه خراسانی,شیوه رازی,شیوه آذری,شیوه اصفهانی,پاورپوینت معماری ایرانی,معماری پارسی,پاورپوینت آشنایی با معماری ایرانی